Birgitte

Præsentation

I min barndom boede jeg i Jægerspris, og med årene er jeg blevet mere og mere interesseret i historien om Jægerspris Slot, Grevinde Danner og Frederik VII, deres relationer og familieforhold samt den tid, de levede i.
    Også historien om Frederik VII’s mor, Charlotte Frederikke, har jeg været optaget af og har udgivet en bog om hende. Med denne hjemmeside vil jeg dele min interesse og mine erfaringer med andre.

Birgitte Nyborg
birgittenyborg47@mail.dk

NYT NYT: Artikel om min far Jørgen Brændegaards deltagelse i Modstandsbevægelsen. Frøslevlejrens Venners Nyhedsbrev: Nyt fra Frøslevlejren nr. 103, se her

Bogens forside

I februar 2015 udgav jeg bogen Charlotte Frederikke, Frederik VII’s mor

Fra bogens forord: Prinsesse Charlotte Frederikke har ikke nogen fremtrædende plads i Danmarkshistorien. Hun er mest kendt for sit brogede liv, der gav anledning til en del rygtedannelse og sladder både i hendes samtid og eftertiden, og hun fremstilles som let bevægelig, lunefuld og utilregnelig, måske med rette, måske mere end rimeligt er. Mange kender hende også som mor til Jomfru Fanny, hvilket hun ikke er. Hun er mor til Frederik VII, og det er dette moderskab, der har ført til min interesse for hende. Da jeg i 1950’erne trådte mine barnesko i Jægerspris og gik rundt på slottet, hørte jeg om den lille prins Frederik, hvis mor prinsesse Charlotte Frederikke blev forvist fra hoffet, da han var et år gammel, og denne kvindes historie har jeg altid haft lyst til at undersøge nærmere.

Efter bogens udgivelse har jeg fået mange henvendelser med kommentarer, oplysninger og spørgsmål fra folk, der har læst bogen, vedrørende Charlotte Frederikkes historie og min bog. Et lille udpluk:

”Jeg vidste absolut intet om C-F, før jeg fik læst din bog. Nu har jeg lært meget nyt om den danske kongefamilie i begyndelsen af 1800 tallet, om enevælden og dens måde at udøve magt på. Beretningen om livet i palæet i Horsens, om adoptivdatteren og forsøget på at opretholde et hof er levende; jeg kan se det for mig. Hvor har det været svært at være C-F med den enevoldskonge, det er svært at forstille sig, hvor afhængig "man" har været af kongens og hoffets luner. Detaljen med Thorvaldsens ansøgning om at måtte få sin datter erklæret for ægte er meget sigende. - Accepterede Kongen "at gøre Elisa ægte"?” Jørgen Fischer Hansen

xxx

”Sikke dog en skæbne! Midt i al sin lunefuldhed må prinsessen jo have været et charmerende og karismatisk menneske, som kun Frederik VI kunne være iskold over! Det er dybt tragisk, at hun aldrig ser sin søn, men hvor sært også, at hun og Christian VIII vedbliver at have så venlig en relation, og at sønnen stadig udviser stor ømhed over for den fraværende mor og hendes erstatningsbarn Lotte. Tidens kønsmoral har været hård for en kvinde som hende – vi i vor tid synes jo, at det er en dybt uretfærdig behandling hun får. Men det var vel spillets regler dengang!” Kamma Haugan

”Jeg har brugt søndagen til at læse din bog fra ende til anden. Først blev jeg lidt sur på den forkælede tyske prinsesse, men så blev jeg mere og mere interesseret i hende – og til sidst synes jeg du får tegnet et interessant kvindeportræt og samtidig får samtiden belyst rigtig godt." Hanne Engberg

”Jeg må her efter læsningen indrømme, at der var mere, jeg ikke vidste om Danmark i den ikke så fjerne fortid, end jeg troede. Fx spørgsmålet om arvefølgen, som jeg havde en lykkelig uproblematisk uvidenhed om, men selvfølgeligt også meget andet. Ved at tage en tilsyneladende (og i realiteten vel også) ret perifer figur som Charlotte Frederikke op til behandling, får du kastet lys over både Danmarks officielle historie og dens mere privat gedulgte side, og – ikke mindst interessant – hvordan det officielle levede med det private. Med denne dobbeltbelysning får du nye lys og skygger til at træde frem. Og denne interferens behandler du mesterligt. Det i mine øjne indlysende storartede ved din bog er, at du holder dig fra at digte på kilderne. Du skriver ikke en skandalehistorie, som stoffet kunne lægge op til, og at du holder dig langt væk fra at ironisere over tiden og dramaets personer, hvad der må have været en nærliggende fristelse. Hvor jeg forventede den store skandale, mødte jeg i stedet noget meget mere interessant, nemlig dramaets personers evne til trods alt at håndtere det forargelige.” Bjarne Sandstrøm

”Den er jo spændende som en roman.” Lis Levinsen

Bogen koster 250 kroner og købes lettest via Forlaget Falcon.
Bogen er også udkommet som lydbog på www.nota.nu.

Jeg holder gerne foredrag om Charlotte Frederikke, Frederik VII’s mor og om min bog. Se mere under fanebladet "Foredrag".


Charlotte Frederikkes vekslende residenser

Slottet

Horsens

Slottet

Horsens

Tegning

Jægerspris Slot og Kong Frederik VII’s Stiftelse

Jægerspris og Jægerspris Slot spiller en stor rolle i mit liv. Min far var godsinspektør på Kong Frederik VII’s Stiftelse, og derfor boede jeg som barn i et hus, der kaldes Kongens Køkken, lige ved siden af slottet.

Grevinde Danner arvede Jægerspris Slot og en stor formue fra Frederik VII, da han døde i 1863, og ved sin død i 1874 testamenterede hun det hele til oprettelsen af Kong Frederik VII’s Stiftelse, et børnehjem, der skulle sikre bedre vilkår for forældreløse piger og piger fra socialt belastede hjem:

"Jeg undertegnede Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner, højsalig Kong Frederik den Syvendes Enke, har, ledet af det Ønske at stifte et varigt Minde om min højtelskede Gemal, Hans Majestæt Kong Frederik den Syvende, og om den Kjærlighed og Omhu, hvormed højsalig Kongen omfattede selv den fattigste og mest hjælpeløse af sine Undersaatter, besluttet at grundlægge en Stiftelse, hvis Bestemmelse skal være under Navn af "Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen , oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner" at yde fattige og ulykkelig stillede Pigebørn Ophold, Undervisning, Opdragelse og Uddannelse til dygtige Tjenestepiger samtidig med, at Jægerspris Ejendom og navnlig Slottet med dets Omgivelser altid sikres en de Minder, som dertil knytte sig, værdig vedligeholdelse."

Dengang var der et stort behov for børneforsorg, og igennem årene har mere end 1000 børn boet på Stiftelsen i Jægerspris. Behovet for sociale institutioner er skiftet over tid. I 1886 var der 338 børn fordelt på 17 hjem, og da jeg var barn i 1950’erne, boede der ca. 110 børn fordelt på syv eller otte hjem. På det tidspunkt blev der også optaget drenge. I dag er der ikke behov for børnehjem på samme måde som tidligere, men Stiftelsen varetager stadig mange forskellige sociale opgaver i grevindens ånd, både i egne projekter og i samarbejde med andre institutioner.
Se mere på Stiftelsens hjemmeside: www.kongfrederik.dk


Tegning fra 1876

Jægerspris Slot – en verden for sig

Birgitte som konfirmandDet, jeg er optaget af, er hele Jægerspris Slot, gods og børnehjem med hele det apparat, som min far og mor og mange andre ansatte var en del af. Det der skulle til for, at Stiftelsen kunne fungere både praktisk og administrativt. Stiftelsen fungerede som et selvberoende og til dels selvforsynende samfund for sig, på samme måde som andre store godser i gamle dage, med slot, park, skov, avlsgårde, gartneri, værksteder, ansatte og traditioner. Den historie holdt sig længere på Stiftelsen end andre steder, og på grund af de mange børn (i 1950’erne var der endnu ca. 110 børn), blev aktiviteterne udvidet med badeanstalt, vaskeri, læge, systue, varekælder, skole, kirkegård m.m.

Jeg holder gerne foredrag om Jægerspris Slot – en verden for sig.
Se mere herom under fanebladet Foredrag.


Slottet Slotsparken

Bøger:

Der findes en del litteratur om grevinde Danner og Frederik VII, den historiske tid og om børnehjemmet. Fx:

Signe Prytz: Frederik VII’s barndom og hans nærmeste omgangskreds, 1974

Bo Bramsen: Ferdinand og Caroline, 1985

Lis Petersen: Stiftelsestøser – Kongebørn, 1987

Morten Meisner: Grevinde Danner – en oprørsk kvinde, 1990

Bodil Wamberg: Grevinden, et portræt af Grevinde Danner, 2004

Nanna Gyldenkærne: Seksten søstre, 2009 (roman)

Jeg tilbyder foredrag både om Charlotte Frederikke, Frederik VII’s mor og om Jægerspris Slot – en verden for sig.


Charlotte Frederikke, Frederik VII’s mor

Prinsesse Charlotte Frederikke fra Mecklenburg-Schwerin møder i 1803 sin fætter prins Christian Frederik, den senere Christian VIII. De bliver stormende forelsket, forlovet og gift, og de får sønnen Frederik, men ægteskabet holder ikke. Tre år efter deres bryllup forvises Charlotte Frederikke pga. utroskab til Horsens, hvor hun bor i 20 år. Senere rejser hun til Rom, hvor hun bliver en central og markant person i den danske og skandinaviske koloni. Vi følger hendes brogede liv som prinsesse, mor og som forvist prinsesse i eksil.

Foredraget varer ca. to timer og er ledsaget af mange spændende billeder. Pris: 3000 kroner eller efter aftale.

 

Ungdom og galskab
Koncertforedrag om prinsesse Charlotte Frederikke (1784-1840)
– hendes tid og musikken omkring hende

KoncertPrinsesse Charlotte Frederikke, der i 1806 blev gift med prins Christian Frederik, den senere Christian VIII, havde en affære med sin sanglærer, komponisten Édouard du Puy. Han skrev syngespillet Ungdom og Galskab og spillede Don Juan både på Det kongelige Teater og i virkeligheden. Hans affære med Charlotte Frederikke var en stor skandale; hun blev forvist fra hoffet og han blev landsforvist. Men historien og musikken har overlevet.
    Birgitte Nyborg, der har skrevet bogen, Charlotte Frederikke, Frederik VII’s mor, vil fortælle om Charlotte Frederikkes liv og hendes tid. Undervejs, og klædt i tidstypisk tøj, vil Duo Suonante med sopranen Katrine Dyrehauge Roos og guitaristen Lars Hedelius-Strikkertsen spille og synge musik af Edouard du Puy, Mozart, Kunzen, Weyse og anden musik fra den danske guldalder, der har været opført ved hoffet og i kredsen omkring Charlotte Frederikke. Det er koncert og fortælling på samme tid – historie og musik bliver vævet ind i hinanden.

Varighed: 90 minutter – Pris: 10.000 kroner eller efter aftale.
Se mere på facebook

 

Jægerspris Slot – en verden for sig

Jægerspris Slot

Grevinde Danner testamenterede sin formue til Kong Frederik VII’s Stiftelse med det formål ”at yde fattige og ulykkelig stillede Pigebørn Ophold, Undervisning, Opdragelse og Uddannelse”, hvilket førte til oprettelse af børnehjemmene i Jægerspris. Med udgangspunkt i min egen barndom i Jægerspris i 1950’erne fortæller jeg historien om Jægerspris Slot og gods, og hvordan stedet har været ramme for de mange børn, der har haft deres hjem og opvækst der, med skole, fritid, værksteder, gartneri, sygestue, traditioner, kirkegård m.m.

Foredraget varer ca. 2 timer og er ledsaget af billeder. Pris: 3000 kroner eller efter aftale.

Kontakt Birgitte Nyborg: birgittenyborg47@mail.dk

Foredrag

Foredrag– jeg har bl.a. holdt foredrag følgende steder:

Jægerspris Slot og Historisk Forening Jægerspris
De Tre Ege, Jægerspris
Helsinge Bibliotek
Gretely, Tibirke
Soroptimisterne, Helsinge
Skibby Menighedshus
FOF Nord, Helsinge Kulturhus
FOF Nord, Pyramiden, Gilleleje
FOF Nord, Espergærde Bibliotek
FOF Nord, Sognegården, Nivå
FOF Syd- og Vestsjælland, Slagels
FOF Køge Bugt, Herfølge
Frederikssund Falkenborg Rotary Klub
Soroptimisterne, Hillerød
Slots- og kulturstyrelsen
Sandvig Bogby, Bornholm
Slangerup Kirke 
Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening
Fredensborg Husholdningsforening
FOF Nord, Allerød Bibliotek
Vemmetofte Kloster
Frederikssund Historiske Forening
Hjerteforeningens Motionsklub Jægerspris
Kr. Værløse og Omegns Husmoderforening

 

CV

Jeg er født i 1947 og er vokset op på Jægerspris Slot, hvor min far var godsinspektør.

I 1970 blev jeg engelsk korrespondent fra Handelshøjskolen og i 1988 cand. mag. i dansk fra Københavns Universitet.

Først arbejdede jeg nogle år i erhvervslivet, bl.a. i SAS og Rosti Plastic A/S. Derefter har jeg i mange år arbejdet med undervisning inden for folkeoplysningen, i gymnasiet, på VUC og i Frederiksborg Amt.

Jeg har udgivet to bøger:

Kærlighedens labyrint, lærebog i dansk, sammen med Helen Due Pallesen, Forlaget Munksgaard, 1992.
Charlotte Frederikke, Frederik VII’s mor, Forlaget Falcon, 2015.

Kontakt

Birgitte Nyborg
Platanvej 11
3200 Helsinge
48798287
20104890

birgittenyborg47@mail.dk

www.birgittenyborg.dk

Links

Forlaget Falcon: www.forlagetfalcon.dk/

Schloss Ludwigslust: www.museum-schwerin.de/

Jægerspris Slot: www.kongfrederik.dk/

Duo Suonante: www.duosuonante.dk/

Koncertforedrag om Prinsesse Charlotte Frederikkefacebook

 

          Webdesign Bjarne Sandstrøm